Websted og Cookies Politik – Kunder

Seneste opdaterede version:  19. december 2012

 

Heinz57.dk  er ansvarlig for dette websted og er dets data controller. Vi tager beskyttelse af identiteten af alle, der bruger dette websted, meget alvorligt. I vores Privacy Policy (politik med hensyn  til beskyttelse af kunders identitet) er der opstillet den databehandlingspraksis, som gælder for dit brug af dette websted og evt. andre elektroniske kommunikationsnetværk, som ydes af  Heinz57.dk.  Du bør læse denne politik sammen med de vilkår & betingelser, som denne politik er en del af. I tilfælde du har anmodninger vedrørende dine personlige oplysninger eller evt. andre  spørgsmål med hensyn til denne Privacy Policy, bedes du kontakte

http://www.heinz57.dk/da/Contact/Contact%20form.aspx

Indsamlet information

Som en generel politik har vi designet vores websteder, så der indsamles så få personlige oplysninger som muligt, og vi beder kun om oplysninger, som er nødvendige  for at sikre, at besøgende effektivt kan deltage i vores aktiviterer og begivenheder.

 

Ved at bruge tjenesterne på dette websted og/eller ved at acceptere denne politik giver du utvetydig tilladelse til, at vi kan behandle dine personlige oplysninger til de formål, der er omfattet af denne politik. Vi har passende sikkerhedsforanstaltninger på plads til at beskytte dine (følsomme) oplysninger både online og offline.

 

De fleste oplysninger vi indsamler fra dig, når du besøger webstedet, identificerer ikke dig personligt for os. For eksempel sporer vi automatisk information så som din Internet Service Provider (ISP), kort IP-adresse, din browers version og dit operativsystem. Vi bruger disse oplysninger til at overvåge, hvor godt webstedet fungerer, brug af særlige funktioner og tjenester, trafik og demografiske trends og browerversioner til at forbedre vores websted og tjenester og tilpasse dem til dine interesser. Informationerne bliver aggregeret, så det ikke er muligt at identificere dig som individ, med mindre du identificerer dig selv.

 

Vi indsamler personlige oplysninger, som du giver os gennem brug af de forskellige tjenester på webstedet, f.eks. online applikationer, køb af produkter eller gaver, deltagelse i konkurrencer og henvendelser om kontaktinformation. Sådanne oplysninger omfatter detaljer så som dit navn, din adresse, din email-adresse og anden valgfri information om dig selv som vist. Hvis du bestiller produkter eller gaver, vil du evt. blive bedt om at give information om din bankkonto eller dit kreditkort. Vi sletter denne information, når du er færdig med at handle, med mindre du har givet udtrykkelig tilladelse til, at vi kan opbevare informationen i en længere periode. Vi indsamler også information om dine køb af vores produkter via kuponener, som du indløser fra tid til anden.

Vi kan også automatisk indsamle yderligere information om dit besøg på dette websted. For yderligere oplysninger se i afsnittet kaldet ”Brug af Cookies” nedenfor.

 

 

Børn

 

Visse dele af vores websted henvender sig helt eller delvis til børn under 16 og/eller 18. Børn under 16 - og visse steder under 18 ifølge lokal lovgivning – skal informere deres forældre og bede dem om tilladelse til at deltage i eller bruge tjenester på websiden.

 

Når et barn under 16 – og visse steder under 18 ifølge lokal lovgivning –  beder om at deltage i aktiviteter eller om at benytte andre tjenester, der tilbydes på webstedet, kan det være nødvendigt for os at bede barnet om at give oplysninger, der kan identificere det som f.eks. hans eller hendes navn, adresse, email-adresse, telefonnummer, fritidsinteresser samt information  om hans eller hendes interesse i og brug af forskellige produkter,  programmer og tjenester. Vi beder ikke barnet om at give flere oplysninger, end hvad der er rimeligt nødvendige for at deltage i den aktivitet, som barnet er interesseret i.

Når som helst vi beder et barn om oplysninger, der kan identificere det, vil vi bede forældrene om at give sådanne oplysninger. Vi giver så forælderen valget mellem at give eller nægte  tilladelse til deltagelse, eller muligheden for at bede om at oplysningerne om barnet slettes i databasen. Hvis forælderen tillader deltagelse, bruger vi ikke de personlige oplysninger til noget andet formål end færdiggørelse af promotionen eller deltagelse i aktiviteten.

Hvis du indvilliger i det, kan vi også automatisk indsamle yderligere oplysninger om dit barns brug af dette websted. For yderligere oplysninger se i afsnittet kaldet ”Brug af Cookies” nedenfor.

 

På betingelse af retvisende identifikation kan enhver forælder gennemgå alle personlige oplysninger, vi har indsamlet fra hans eller hendes børn, hvis vi stadig opbevarer oplysningerne i vores database. For yderligere oplysninger se i afsnittet kaldet "Adgang til personlige oplysninger” nedenfor.

Vi sælger ikke produkter, som børn kan købe. Vi sælger børneprodukter, som voksne kan købe. Hvis du er en mindreårig ifølge gældende lov, kan du kun bruge dette websted til at købe vores produkter, hvis en forælder eller værge er involveret i købet.

Andres personlige oplysninger

På visse websteder kan du bede om, at genstande, produkter eller information skal sendes direkte til andre modtagere, eller vi kan invitere dig til at give personlige oplysninger om dine venner og familiemedlemmer, som du mener kan være interesseret i at høre om vores produkter og tjenester. Det kan være nødvendigt for dig at oplyse deres navn, adresse, email-adresse og telefonnummer. Du bør ikke give os sådanne oplysninger, før du har fået de pågældende personers forudgående tilladelse til give sådanne oplysninger.

Hvordan bruger vi dine personlige oplysninger?

Alle personlige oplysninger, der relaterer til dig, vil blive brugt af os i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og denne Privacy Policy.

Vi behandler personlige oplysninger, der indsamles via dette websted, med det formål at levere den tjeneste, du har udbedt dig, og for at behandle dine forespørgsler og andre henvendelser, så vi kan give dig er en persontilpasset tjeneste, samt til administration af evt. medlemsskaboptegnelser, når du indvilliger i at deltage, eller i forbindelse med markedsundersøgelseskampagner. Vi vil evt. bruge dine personlige oplysninger til administrative formål og fremtidig forbedring af webstedet, så det imødekommer dine behov.

Desuden kan vi bruge dine kontaktdetaljer til at tilbyde dig yderligere information om vores andre produkter, programmer, tjenester, promotioner eller tilbud, der er kompatible med de tjenster, du tidligere har bedt om, og som vi mener vil være af interesse for dig, samt for at bede om  dit udtrykkelige, forudgående samtykke, hvis dette er påkrævet ifølge gældende lov. Sådanne kommunikationer vil omfatte information om, hvordan du kan afvise at modtage yderligere information eller tjenester.

Fra tid til anden vil vi evt. holde lotterier eller konkurrencer på dette websted, og vil evt. også kontakte dig, om nødvendigt efter du udtrykkeligt har givet dit samtykke, for at lade dig vide at sådanne lotterier eller konkurrencer er til rådighed, så du kan deltage. Deltagelse i disse lotterier eller konkurrencer er helt frivillig, og du er ikke på nogen måde forpligtet til at deltage. Hvis du beslutter at deltage, anbefaler vi, at du læser og printer de vilkår og betingelser, som gælder for pågældende lotteri eller konkurrence, da disse kan indeholde yderligere information om, hvordan vi evt. vil bruge dine data i forbindelse med pågældende lotteri eller konkurrence. Hvis du beslutter at deltage, kan du være forsikret om, at vi vil behandle personlige oplysninger, du har givet os, i henhold til samme høje standard, der gælder for alle andre personlige informationer.

Vi søger altid at forbedre de produkter og tjenester, vi tilbyder. For at det kan ske, vil vi evt. fra tid til anden kontakte dig for at spørge om din mening og dine synspunkter på betingelse af, at har givet dit udtrykkelige samtykke hertil. Deltagelse i disse undersøgelser er helt frivillig.

Hvis du ønsker at få adgang til, rette, aflyse og/eller gøre indvendinger imod brug af dine data på nogle af de måder, vi har beskrevet i denne  politik,  og/eller hvis du modsætter dig, at vi kontakter dig på de ovenfor omtalte måder, bedes du kontakte

http://www.heinz57.dk/da/Contact/Contact%20form.aspx

Personlige oplysninger om børn  

Hvis en forælder tillader, at deres barn deltager, vil vi ikke bruge de personlige oplysninger til noget andet formål end færdiggørelse af promotionen eller deltagelse i aktiviteten. Vi videregiver ikke et barns oplysninger til tredjeparter (bortset fra agenter eller kontrahenter, som er nødvendige for at tjenesten kan ydes), med mindre vi udtrykkeligt har erklæret dette i meddelelsen til forælderen og har beskrevet til hvem og til hvilket formål vi vil videregive informationen,  og forælderen har givet deres samtykke.  Vi vil slette oplysningerne om barnet i vores database inden for en rimelig tidsperiode efter disse promotioner er færdige, med mindre og så vidt som det er tilladt ifølge gældende lov, forælderen har givet os tilladelse til at opbevare oplysningerne i vores optegnelser.

Brug af Cookies 

Vores websteder bruger cookies indbefattende tredjeparters cookies så som dem, der er beskrevet i tabellen nedenfor. Tredjeparters cookies indsamler information til os og ikke til nogen andre. En cookie er en lille fil (typisk bestående af bogstaver eller tal), som downloades til en enhed (f.eks. en PC, en bærbar enhed så som en laptop, iPhone, iPad, Android  eller anden smart phone), der opbevarer information på din hard drive/flash drive eller browser, således at vores websted kan genkende dig som en bruger, der vender tilbage, og dermed skræddersy din oplevelse af vores websteder i henhold til dine foretrukne valg, når du går ind på webstedet. Vi bruger de følgende cookies på vores websteder: 

I. Heinz Cookies

Cookie navn

Formål

Lagring

heinz**#lang

Denne cookie gemmer det sprog, brugeren har valgt i den første “Vælg sprog” skærm. Dette gælder kun for et websted med flere sprog. Når brugeren vender tilbage til webstedet, bliver “Vælg sprog” skærmen ikke vist igen, og brugeren vil få vist webstedet på sit foretrukne sprog. Udover sprog-skærmen bruges denne cookie også til at vise andre flersprogede funktioner på webstedet på det korrekte sprog. 

Nej, denne cookie fjernes automatisk, når browseren lukkes.

 

Sitelanguage_ *

Denne cookie gemmer det sprog, brugeren har valgt i den første “Vælg sprog” skærm. Dette gælder kun for et websted med flere sprog. Når brugeren vender tilbage til webstedet, bliver “Vælg sprog” skærmen ikke vist igen, og brugeren vil få vist webstedet på sit foretrukne sprog. Udover sprog-skærmen bruges denne cookie også til at vise andre flersprogede funktioner på webstedet på det korrekte sprog. 

Ja, udløber efter 90 dage

ASP.NET_SessionId

Heinz’ websted er programmeret  i ASP.Net. Som teknologi gør ASP.Net det muligt midlertidigt  at opbevare information, som webstedet behøver, når en surfer besøger det, under det der kaldes en ’session’.  For at sikre, at webstedet ved, hvilke  sessions-lagrede informationer, der tilhører de forskellige besøgende, gemmer den besøgendes brower en identifikator.  

Nej, denne cookie fjernes automatisk, når browseren lukkes.

 

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE

Webstedets  indholdsstyresystem (Content Management System) - (Sitecore, her forkortet til SC) husker de sessioner og sider, der blev browset under et besøg på stedet og også den rækkefølge, de blev besøgt i. Identifikatoren, der er gemt i denne cookie, har til formål at genkende forskellige besøgende. (Tilfældigt oprettet identifikator tildelt en besøgende for at hjælpe med at identificere besøg under en session på webstedet). Disse tal bruges af Heinz til at oprettet besøgstatistikker og forbedre indholdet, der vises på webstedet.

Nej, denne cookie fjernes automatisk, når browseren lukkes.

 

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

Webstedets  indholdsstyresystem (Content Management System) - (Sitecore, her forkortet til SC) husker tilbagevendende besøgende og deres besøg på webstedet. Identifikatoren, der er gemt i denne cookie, har til formål at genkende tilbagevendende besøgende. Disse tal bruges af Heinz til at oprettet besøgstatistikker og forbedre indholdet, der vises på webstedet.

Ja, udløber et år efter oprettelsen.

 

 

 

 

 

II. Tredjeparters Cookies

Cookie navn

Formål

Lagring

datr

Denne ‘datr’ cookie sættes af  Facebook, når en web browser får adgang til facebook.com (undtagen sociale plugin iframes), og cookien hjælper  Facebook identificere mistænkelig login-aktivitet og holde brugerne sikre. For eksempel bruger Facebook den til at  fremhæve  tvivlsom aktivitet så som mislykkede login-forsøg og forsøg på at skabe adskillige spam-kontoer.

Nej

lu

Denne  lu cookie sættes af  Facebook og hjælper med at beskytte folk, der bruger offentlige computere,  ved at lave små ændringer i login formularen som f.eks. at gøre det muligt for dig at slette hakket i “keep me logged in “ valgmuligheden.

Nej

 

III. Google Analytics

Webstedet benytter  Google Analytics, en web-analysetjeneste, der ydes af et tredjepartsselskab  (“Google”).  Google Analytics sætter cookies for at analysere, hvordan webstedet bliver brugt. Google Analytics bruger cookies til at definere bruger-sessioner såvel som til at yde en række central funktioner  i Google Analytics rapporterne. Google Analytics  sætter eller opdaterer udelukkene cookies for at indsamle data, som er påkrævet til rapporterne.  Desuden benytter  Google Analytics kun førsteparts-cookies.  Det betyder, at alle cookies, der sættes af Google Analytics for dit domæne, kun sender data til dit domænes servere.  Det gør faktisk  Google Analytics cookies til dit websteddomænes personlige ejendom, og dataene kan ikke ændres eller hentes af nogen tjeneste på et andet domæne.

Informationen, som disse cookies genererer om dit brug af vores websted og din nuværende IP-adresse, bliver transmitteret  til Google af din browser og vil så blive lagret på servere i USA og andre lande. Google bruger denne information på vores vegne med det formål at evaluere dit brug af dette websted, udarbejde rapporter om aktiviteter på webstedet og yde andre tjenester, der relaterer til aktiviteter på webstedet og brug af internettet.  IP-adressen, der indsamles via Google Analytics, vil ikke blive associeret med evt. andre data, som Google opbevarer. Du kan vælge at blokere eller slå Google cookies fra ved hjælp af de relevante indstillinger i din browser.  Hvis du gør det, vil du evt. ikke kunne bruge alle funktionerne på vores websted. Du kan downloade og installere Google Analytics Opt-out Browser Add-on, som er til rådighed på Googles websted. Bemærk, at webstedet bruger Google Analytics med “anonymizeIp ”metoden, og din IP-adresse bliver afkortet med sidste oktet  for at forebygge identificering, før den bliver lagret.

Cookie navn

Formål

Lagring

__utma

Denne cookie bliver typisk skrevet ind i browseren ved første besøg på vores websted fra den pågældende browser. Hvis den er blevet slettet af den, der bruger browseren, og browseren efterfølgende besøger vores websted, vil der blive sat en ny   __utma cookie med en anden unik ID. Denne cookie bruges til at bestemme unikke besøgende på dit websted og bliver opdateret  hver gang en side er blevet set. Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning er denne cookie desuden  forsynet med en unik ID, som Google Analytics bruger til at sikre cookiens gyldighed og tilgængelighed.

Ja, 2 år fra den blev sat/opdateret.

__utmb

Denne cookie bruges til at etablere og fortsætte en bruger-session på vores websted. Når en bruger ser en side på vores websted, forsøger Google Analytics-koden at opdatere denne cookie. Hvis den ikke finder en cookie, bliver der skrevet en ny, og der etableres en ny session. Hver gang en bruger besøger en anden side på vores websted, bliver denne cookie opdateret til at udløbe efter 30 minutter, således at den pågældende session fortsættes,  så længe brugerens aktiviteter fortsætter inden for de 30 minutter.  Denne cookie udløber, når en bruger holder pause på en side på dit websted i mere end 30 minutter. Vi kan ændre standardlængden af en bruger-session med the _setSessionCookieTimeout metoden.

Ja, 30 minutter fra den blev sat/opdateret.

__utmz

Denne cookie gemmer information om, hvordan en bruger blev henvist til vores websted, hvadenten via en direkte metode, via et henvisende link, en websted søgning, eller en kampagne så som et link fra en annonce eller en email. Den bruges til at udregne søgemaskinetrafik, reklamekampagner og sidenavigation inden for vores eget websted. Den bliver opdateret med hver side, der ses.   

Ja, 6 måneder fra den blev sat/opdateret.

 

Cookies er nyttige, fordi de hjælper os til at genkende dig, når du besøger vores websteder, så du f. eks. ikke behøver indtaste dit kendeord og bruger ID, hver gang du kommer til webstedet.

Cookies kan også bruges  til at  huske de sider, du besøger og dine foretrukne valg under besøget. Det gør det muligt for os at give dig en bedre oplevelse og  også forbedre vores websteder.

Vi kan også bruge cookies til at kompilere anonymiseret statistisk information om din adfærd mht. at browse samt til at indsamle information om din online aktivitet på webstederne ("analytiske cookies").  Hvis vi bruger cookies på denne måde, vil du ikke personligt blive identificeret, og informationen, der bliver indsamlet, vil kun blive brugt i aggregeret format til rapportformål.

Klik på følgende link for at lære mere om cookies -

www.whatarecookies.com

Du er ikke forpligtet til at acceptere cookies, og de fleste browsere gør det muligt for dig at afvise at acceptere cookies. Hvis du vil vide, hvordan du kan gøre dette, så se i din browsers Help-menu eller kontakt din systemadministrator. Hvad angår  “ikke-obligatorisk” bedes du bemærke, at ingen cookies på vores websteder er strengt “obligatoriske” – du er ikke forpligtet til at acceptere nogen af dem, men som forklaret kan det have indvirkning på din oplevelse af webstederne. Vi vil bede om din udtrykkelige tilladelse til, at vi kan bruge cookies som forklaret i denne Privacy Policy og Cookies Policy, når du første gang kommer ind på webstederne, samt hvis vi introducerer nye cookies på webstederne, hvis dette er påkrævet ifølge gældende lov.

Videregivelse

Personlige oplysninger, der indsamles via webstedet, vil evt. blive videregivet  til andre selskaber i vores koncern, til evt. nye ejere af vores virksomhed og til leverandører, vi bruger til at behandle data på vores vegne, men udelukkende til de formål, der er beskrevet i denne Privacy Policy. En liste over koncernens selskaber kan fås efter anmodning. Vi kan evt. også videregive dine personlige oplysninger til distributører af vores produkter og tjenester, såvel som tjenesteudbydere og underentreprenører, vi bruger til at udføre funktioner på vores vegne eller til at yde tjenester for os så som lagring og levering; markedsføring og annoncering; kreditkort- og databehandling; softwareudvikling; websted hosting og forvaltning; informationsteknologi og kontortjenester; udbydere af juridiske, bogholderi-, revisortjenester  og andre professionelle tjenester; samt andre tjenesteydelser, der relaterer til vores virksomhed.  Alle tjenesteudbydere og underentreprenører, som handler på vores vegne, er kontraktmæssigt forpligtede til ikke at indsamle, bruge eller videregive personlige oplysninger til noget andet formål end til at udføre sådanne funktioner på vores vegne eller yde tjenester til os, eller som det ellers måtte være påkrævet ifølge loven.

Disse parter kan evt. have deres lokation uden for det land,  du bor i, indbefattende uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og i så fald vil vi træffe alle de nødvendige foranstaltninger, der er påkrævet i henhold til gældende lov, til at sikre, at de personlige oplysninger er tilstrækkeligt beskyttede.

Vi vil evt. være nødt til at videregive personlige oplysninger, der kan identificere dig, hvis dette er påkrævet ifølge loven eller som resultat af juridiske anmodninger, som f.eks. retskendelser, stævninger eller specifikke anmodninger fra retshåndhævende myndigheder.

Vi kan evt. også bruge eller videregive oplysninger i aggregeret format (så ingen individer er personligt identificeret) i markedsføringsøjemed og til strategiske udviklingsformål.

Andre websteder

Vores websteder har evt. links til andre websteder, som er uden for vores kontrol og ikke dækket af denne Privacy Policy. Hvis du går ind på andre websteder via sådanne links, vil dem, som ejer webstederne, evt. indsamle personlige oplysninger om dig, som vil blive brugt af dem i overensstemmelse med deres respektive politikker, som kan være anderledes end vores. Vi kan ikke holdes ansvarlige for sådanne websteders praksis hvad angår indhentning af identitet eller data, og vi tilskynder dig til at læse alle de pågældende vilkår, betingelser og udtalelser om beskyttelse af identitet, når du besøger webstederne.

Adgang til personlige oplysninger

Du har ret til at bede om en kopi af de personlige oplysninger, vi opbevarer  om dig (men vi kan opkræve et lille gebyr, hvis dette er tilladt ifølge gældende lov), og også bede om at få evt. ukorrekte oplysninger korrigeret samt benytte din ret til at aflyse, rette og/eller gøre indvendinger. For at få en kopi af de personlige oplysninger, vi opbevarer  om dig, bedes du kontakte  

http://www.heinz57.dk/da/Contact/Contact%20form.aspx

I tillæg hertil er du berettiget til at bede om information hvad angår formål, kilder og logikken i sådan behandling.

Meddelelse om ændringer

Vi vil evt. opdatere denne Privacy Policy fra tid til anden. Hvis dette sker, vil detaljer vedrørende ændringerne blive vist på denne web-side. Du bedes regelmæssigt tjekke her for at se evt. opdateringer af denne Privacy Policy.

Selskabets registreringsdetaljer

H.J. Heinz B.V, Kanongatan 157, 254 67 Helsingborg, Sverige, +46 42 38 86 80

Heinz distributør i Danmark: Valora Trade, Transformervej 16, 2730 Herlev, Denmark

Vores hjemmeside anvender cookies. Når du anvender vores hjemmeside, giver du samtidig samtykke til, at vi lægger cookies på din computer. Klik her for at læse mere om, hvilke cookies vi anvender, og hvad vi bruger dem til. Flere informationer