VILKÅR

VILKÅR

DANMARK

Disse vilkår (”Vilkår”/”Vilkårene”) skal anvendes ved priskonkurrencen Heinz Young Chefs (”Konkurrencen”), der, i overensstemmelse med hvad der fremgår af Artikel 3, udbydes af H.J. Heinz B.V. Netherlands, svensk filial med sæde i Kanongatan 157, S-254 67 Helsingborg og/eller et af deres koncernselskaber (kollektivt betegnet som ”Heinz”). Når du deltager i konkurrencen, accepterer du automatisk anvendelsen af disse vilkår og generelle vilkår for sociale medieplatforme – inklusive men ikke begrænset til Facebook – der kan være fuldt anvendelige ud over disse Vilkår.

 

Artikel 1 – Generelt

1.1  Deltagelsen er åben for alle indbyggere i Danmark, som er over 18 (atten) år på tidspunktet for deltagelse.

1.2  Personer, der er yngre end 18 år skal have tilladelse af forældre eller værge for at deltage i Konkurrencen.

1.3  Personer, der deltager i, eller arbejder i direkte tilknytning til, udvælgelsen af vindere i Konkurrencen, må ikke deltage i Konkurrencen.

1.4  Der er ikke nogen grænse for maksimalt antal bidrag pr. husstand, dog er antallet af gevinster/præmier pr. husstand begrænset til to forklæder.

1.5  Heinz Integritetspolicy og Ansvarsbegrænsning, som du finder online på http://www.heinz57.dk/PrivacyPolicy anvendes til Konkurrencen i det omfang intet andet udtrykkeligt er beskrevet i disse Vilkår.

1.6  Heinz har ret til at ændre disse Vilkår i Konkurrenceperioden uden forudgående meddelelse til deltagerne. Den version af Vilkårene, der var gældende på tidspunktet for deltagelsen, gælder for deltageren.

1.7  Heinz ændringer af disse Vilkår, bliver publiceret på Heinz hjemmeside http://www.heinz57.dk/TermsConditions, hvor du har mulighed for at gemme og/eller udskrive en kopi af Vilkårene.

1.8  Konkurrencen har inden forbindelse med Facebook og er på ingen måde sponseret, godkendt eller administreret af Facebook.

 

Artikel 2 – Data

2.1  For at deltage i konkurrencen og gøre det muligt for Heinz at kommunikere med dig kan du blive bedt om at angive personlige oplysninger til Heinz (f.eks. navn, (e-mail)-adresse, (mobil)-telefon).

2.2  Du garanter, at alle informationer, der oplyses af dig, er korrekte, pålidelige og komplette. Bidrag med urigtige oplysninger vil ikke kunne deltage i konkurrencen.

2.3  Når du besøger Heinz hjemmeside, indhenter vi data ved hjælp af en cookie-fil, der gemmes på din computers harddisk. Heinz hjemmeside anvender cookies til at kende dig fra andre brugere af hjemmesiden. Du kan nægte at acceptere cookies ved at aktivere indstillingen i din webbrowser, som gør det muligt for dig at afvise cookies. Det kan dog have en negativ indflydelse på hjemmesidens funktion. Hvis du ønsker mere detaljeret information om de cookies, vi anvender og hvilke formål vi anvender dem til, henviser vi til vores Cookiepolicy, som du finder online på http://www.heinz57.dk/PrivacyPolicy. 

2.4  De data, du oplyser til Heinz, indsamles og behandles kun i den udstrækning og på den måde, det er nødvendigt for det formål, der angives i disse Vilkår. Heinz vil træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at dine data behandles sikkert og i overensstemmelse med Heinz integritetspolicy. Heinz vil ikke uden dit forudgående samtykke videregive, sælge eller overføre dine personlige oplysninger til tredjepart, som ikke er en del af virksomheden Kraft Heinz.

2.5  Heinz kan indsamle og behandle personlige oplysninger til følgende formål:

 1. Til at opfylde forpligtelser der opstår via aftale, der indgås mellem dig og Heinz,
 2. Til at opfylde andre (juridiske) forpligtelser,
 3. Til at give dig adgang til information, produkter eller tjenester, du har anmodet om fra Heinz, eller som Heinz mener kan interessere dig, i det omfang du udtrykkeligt har givet dit samtykke til at blive kontaktet med dette formål, især med hensyn til Konkurrencen, andre konkurrencer eller specialtilbud, eller
 4. Til at levere præmien til vinderen.

2.6  Heinz vil træffe alle hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger mod datatab, skade eller ulovlig eller uberettiget behandling.

2.7  Du har ret til at indlevere en formel anmodning om at få adgang til de informationer, Heinz behandler om dig. Desuden har du ret til at kræve, at Heinz ændrer eller sletter dine personlige oplysninger. Du kan benytte disse rettigheder når som helst ved at kontakte Heinz kundeservice, se

Artikel 9 for kontaktinformation.

2.8  Personlige oplysninger og dataoplysninger kan sammenkobles med en computer eller en IP-adresse (Internet Protocol) for at gøre det lettere for dig at anmode om information fra Heinz eller at deltage i fremtidige konkurrencer. Det er kun dataoplysninger, eksklusive personlige oplysninger, der vil blive anvendt til at tilpasse konkurrencer til dine præferencer.

2.9  Når forældre eller værge har givet tilladelse til, at personer yngre end 16 (seksten) år må deltage, må Heinz kun anvende de personlige oplysninger, der kræves for deltagelse i Konkurrencen.

 

Artikel 3 – Konkurrence

3.1  Heinz Young Chefs

3.2  Vælg en opskrift fra Heinz Young Chefs. Tag et billede, mens I laver mad sammen med børnene. Læg billedet op på Instagram (kontoen skal være åben) sammen med en begrundelse for, hvorfor netop I skal vinde, og tag med #heinzyoungchefs. Vinderen udvælges af en jury hos Heinz.

3.3  Denne konkurrence løber fra 8.00 23/10 2017 til 08.00 15/1 2018 (”Konkurrenceperioden”).

3.4  Alle konkurrencebidrag skal være modtaget af Heinz senest 8.00 15/1 2018. Alle bidrag, der modtages efter dette tidspunkt er automatisk ugyldige.

 

Artikel 4 – Præmier

4.1  Som deltager i Konkurrencen kan du vinde et forklæde til en værdi af 51 SEK.

4.2  Heinz beslutning er endegyldig og bindende, og den er ikke genstand for diskussion.

4.3  Vinderen af Konkurrencen får besked via meddelelse på Instagram, telefon og/eller post og/eller e-mail ved hjælp af de kontaktoplysninger, der angives af dig ved registreringen til konkurrencen, inden for 14 kalenderdage fra det tidspunkt, hvor vinderen udpeges.

4.4  Vinderne kan kun vinde én gang i Konkurrenceperioden.

4.5  Præmien er personlig for vinderen. Præmien kan ikke returneres og må ikke overføres eller overdrages.

4.6  Præmien bliver sendt til den adresse, der er oplyst ved registreringen for konkurrencen og inden for 4 (fire) uger efter afslutningen af Konkurrenceperioden.

4.7  Heinz vil træffe alle rimelige foranstaltninger for at kontakte vinderen. Hvis vinderen ikke kan kontaktes eller ikke er tilgængelig, forbeholder Heinz sig retten til at tilbyde præmien til en ny vinder.

4.8  Heinz forbeholder sig retten til at tilbyde en alternativ præmie af samme eller højere værdi end den oprindelige præmie, hvis den oprindelige præmie skulle være utilgængelig af grunde, der er uden for Heinz kontrol.

4.9  Hvis præmien ikke kan tildeles vinderen af grunde uden for Heinz kontrol, kan vinderen gøre krav på sin præmie senest 3 (tre) måneder efter denne har fået besked om at have vundet. Efter denne periode eller efter afslag på at modtage præmien, går præmien tilbage til Heinz.

4.10  Præmier leveres kun til adresser i Danmark.

4.11  Eventuelle væddemåls- og spilleskatter på tildelingen af præmien som følge af skattelovgivningen i jurisdiktionen, hvor den skattepligtige hændelse for sådanne skatteformål anses at have fundet sted, bæres af Heinz i den udstrækning, det er tilladt i henhold til loven.  Alle former for andre udenlandske, indenlandske eller lokale skatter (inklusive men ikke begrænset til individuel indkomstskat), som kan påføres eller fastsættes af en relevant jurisdiktion som følge af deltagelse i Konkurrencen eller tildelingen af præmie (præmier), skal bæres af og betales af vinderen af præmien (præmierne) og/eller deltageren.

 

Artikel 5 – Leveringsomkostninger for præmier

5.1  Alle omkostninger relateret til levering af et forklæde (inklusive moms) betales af Heinz.

5.2  Heinz skal kun erstatte de omkostninger, der angives i paragraf 5.1, som deltageren rimeligt har pådraget sig og under forudsætning af, at deltageren kan fremvise kvittering eller andre gyldige betalingsbeviser.

5.3  Forklædet sendes til den adresse, der er angivet ved indtrædelsen inden for 4 (fire) uger efter Konkurrencens afslutning.

5.4  Forklædet leveres kun til en adresse i Danmark.

 

Artikel 6 – Ansvar

6.1  Du accepterer, at deltagelse i Konkurrencen sker på din egen risiko.

6.2 Du forsikrer, at du er den eneste ejer af de immaterielle rettigheder til alt materiale og alle informationer, inklusive men ikke begrænset til ophavsret, mønsterbeskyttelse, opskrift og billeder uanset format (f.eks. mundtlig elektronisk eller skriftlig), som du har stillet til rådighed for Heinz i forbindelse med Konkurrencen (”Materiale”/Materialet”). Du garanterer også, at Materialet ikke krænker nogen tredjeparts rettigheder og ikke i øvrigt er ulovligt. Du skal holde Heinz skadesløs for alle krav fra tredjeparter med hensyn til Materialet.

6.3  I tilfælde af at Materialet krænker rettigheder, der tilhører tredjepart eller i øvrigt er ulovligt, har Heinz ret til at diskvalificere dit bidrag og holde dig erstatningspligtig for alle skader, der opstået som følge heraf.

6.4  Heinz vil under ingen omstændigheder være ansvarlig eller erstatningspligtig for noget bidrag i Konkurrencen eller for noget Materiale.

6.5  Heinz vil under ingen omstændigheder acceptere nogen erstatningspligt for noget tab eller skade, hverken direkte eller indirekte, i forbindelse med Konkurrencen, inklusive men ikke begrænset til:

 1. Præmien, der sendes af Heinz,
 2. Inddragelse, afbrydelse eller ændring af Konkurrencen,
 3. Ulovlig anvendelse af et system, der tilhører tredjepart.

 

Artikel 7 – Immaterielle rettigheder

7.1  Alle Immaterielle rettigheder, inklusive men ikke begrænset til ophavsret, tilhører kun og eksklusivt Heinz og skal tilfalde Heinz.

7.2  I den udstrækning de immaterielle rettigheder ikke automatisk tilfalder Heinz, overdrager du hermed alle de immaterielle rettigheder i hele verden til Heinz, hvilket hermed accepteres af Heinz.

7.3  I den udstrækning det er tilladt i henhold til loven, afstår du hermed fra alle moralske rettigheder baseret på forfatterskab og accepterer aldrig at anføre nogen moralsk rettighed mod Heinz, indvende mod eller forhindre nogen modificering eller kontrollere publicering eller distribution med hensyn til værker, der beskyttes af ophavsret.

7.4  For at tydeliggøre det har Heinz eller dennes underlicenserede ret til at forkorte, ændre eller fjerne Materiale efter eget forgodtbefindende uden (forudgående) meddelelse til og/eller samtykke af dig.

7.5  Ved deltagelse i Konkurrencen giver du Heinz ret til at anvende dit navn og/eller Materiale på, inklusive men ikke begrænset til:

 1. Præmier, og/eller
 2. Heinz hjemmeside og sociale medier, inklusive men ikke begrænset til Twitter, Instagram og Pinterest.

7.6  Det er tilladt at hyperlinke til Konkurrencen, forudsat at følgende vilkår er opfyldt:

 1. Et hyperlink må kun anvendes til at linke til Konkurrencens hjemmeside,
 2. Reklame, meddelelser om ophavsret og andre meddelelser på Konkurrencens hjemmesides må ikke skjules,
 3. Det er ikke tilladt at antyde eller nævne, at Heinz sponserer eller støtter din hjemmeside,
 4. Hyperlinks fjernes straks, hvis Heinz anmoder om det.
 5. Kontroller venligst også anvendte vilkår fra din hjemmesideleverandør.

 

Artikel 8 – Heinz rettigheder

8.1 Heinz forbeholder sig retten til uden forudgående meddelelse og efter eget forgodtbefindende at diskvalificere bidrag, som Heinz har mistanke om ikke overholder disse Vilkår eller andre anvendte legale forpligtelser uden at være erstatningspligtig for eventuel skade. Heinz beslutning vil være endegyldig og bindende i alle spørgsmål og er ikke genstand for diskussion.

8.2 Heinz forbeholder sig retten til at udpege en alternativ vinder, i tilfælde af at en vinder har handlet i strid med disse Vilkår.

8.3 Heinz forbeholder sig retten til, i den udstrækning det er tilladt i henhold til loven, efter eget forgodtbefindende at indstille, udskyde eller ændre Konkurrencen uden forudgående meddelelse, hvis det viser sig nødvendigt, uden at være erstatningspligtig for eventuel skade.

8.4 Bidraget i Konkurrencen og andet efterfølgende materiale kan anvendes til hjemlig og privat brug uden forudgående samtykke fra Heinz.

8.5 Ulovlig modificering af softwareapplikationer, der anvendes til Konkurrencen uden forudgående samtykke fra Heinz (”hacking”) er forbudt. Heinz holder dig ansvarlig for skader, der forårsages Heinz i denne henseende.

8.6 Konkurrencen eller forklædet må ikke anvendes til at:

 1. Udtrykke politiske, religiøse, voldelige, seksuelle eller racistiske meninger, der er ulovlige eller i strid med god moral,
 2. Forulempe, genere, diskriminere eller foretage en seksuel hentydning,
 3. Placere skadelig software (f.eks. virus eller orm) i Heinz software,
 4. Skade Heinz gode navn,
 5. Begå krænkelser i (immaterielle) rettigheder der tilhøre tredjepart.

 

Artikel 9 – Kontaktoplysninger

9.1  Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager i forbindelse med Konkurrencen, er du velkommen til at kontakte:

H.J. Heinz B.V., Netherlands, Swedish Filial, 516403-9785

Kanongatan 157

S-254 67 Helsingborg, Sverige

www.heinz57.dk/Contact

 

Artikel 10 – Øvrigt

10.1  Hvis og i den udstrækning en bestemmelse i disse Vilkår ikke er juridisk bindende eller erklæres ugyldig eller erklæres ikke at kunne opretholdes af en domstol, påvirker det ikke øvrige bestemmelser i disse Vilkår.

10.2  Disse Vilkår er underkastet Dansk materielret.

10.3  Alle tvister, der opstår i forbindelse med disse Vilkår, skal anlægges ved Stockholms tingsret eller ved den domstol, der ligger tættest på deltagerens bopæl.